Orlen Południe S.A.

I Miejsce w kategorii Innowator Roku

Orlen Południe działa w branży petrochemicznej i od lat zajmuje się rozwijaniem swojej biorafinerii. Nagrodzony projekt dotyczy produkcji zielonego glikolu propylenowego w oparciu o technologię i katalizator dostarczane przez BASF.

Technologia pozwala na ograniczenie emisji GHG o 85% w produkcji glikolu propylenowego z gliceryny w stosunku do surowca kopalnego. Dodatkowo ekoprojektowanie kompleksu produkcyjnego zielonego glikolu propylenowego wpłynęło na ograniczenie ilości ścieków przemysłowych. Dodatek zielonego glikolu propylenowego powoduje lepszy stopień biodegradacji produktów przeznaczonych dla branży lotniczej, tj. > 90%.

Dzięki wykorzystaniu odnawialnego surowca zarówno z własnej produkcji jak i rynku zewnętrznego a także zastosowaniu ekoprojektowania w procesie budowy kompleksu produkcyjnego, finalny produkt miał możliwie najmniejszy wpływ na środowisko. Ponadto projekt wymagał współpracy w całym łańcuchu wartości, często z wieloma podmiotami zewnętrznymi, które były angażowane na różnych etapach życia produktu.

Projekt przyniósł firmie bezpośrednie korzyści:

  • Wzrost wartości łańcucha gliceryny produkowanej w ORLEN Południe na Instalacji do Produkcji Estrów i Gliceryny;
  • Dywersyfikacja nowych rynków produktowych – Glikol propylenowy to nowy bioprodukt w portfolio ORLEN Południe;
  • Wzrost EBIDTA ORLEN Południe S.A.


Projekt jest idealnym przykładem ekoprojektowania oraz współpracy w całym łańcuchu wartości produktu.

pl_PLPolski