DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.

II Miejsce w kategorii Lider Zrównoważonego Rozwoju MŚP

Firma DJCHEM CHEMICALS POLAND działa w branży fine chemicals. Jest liderem technologicznym w produkcji antyutleniaczy i antyozonantów aminowych. Jako swoje cele zrównoważonego rozwoju przestawia następujące zagadnienia:

 • Obniżenie zużycia energii elektrycznej i wykorzystanie energii odnawialnej;
 • Obniżenie zużycia paliw kopalnych (gazu ziemnego) poprzez ograniczenie zużycia ciepła i wykorzystanie własnego paliwa odpadowego;
 • Obniżenie zużycia wody (reuse);
 • Redukcja produkcji odpadów (recycling);

Do najważniejszym działań w zakresie zrównoważonego rozwoju firmy można zaliczyć:

 • Używanie opakowań zwrotnych dla surowców i produktów (tam gdzie jest to możliwe);
 • Zakup „zielonych surowców” (tam gdzie jest to możliwe)
 • Wykorzystanie energii odnawialnej (PV) oraz chłodu z basenów wód opadowych i ppoż oszczędzając przy tym energię elektryczną;
 • Zbiórkę i wykorzystanie wody deszczowej do podlewania terenów zielonych;
 • Ponowne wykorzystanie wód poprodukcyjnych;
 • Odzysk surowców ze ścieków produkcyjnych;
 • Odzysk surowców z odgazów instalacji produkcyjnych;
 • Regenerację zużytych części instalacji;
 • Regenerację rozpuszczalników.

Ponadto firma inwestuje w neutralizację odpadów poprodukcyjnych w miejscu wytworzenia (instalacja Fentona), retencję wód opadowych oraz odzysk surowców wtórnych z osadów poprodukcyjnych (sole, tlenki żelaza). DJCHEM CHEMICALS POLAND otrzymała srebrny medal ECOVADIS, jest także wielokrotnym laureatem “Diamentów FORBESA”.

Firma angażuje się w działania edukacyjne (np. szkolenia straży pożarnej, policji, studentów SGSP) i wsparcie lokalnych społeczności poprzez wsparcie finansowe, rzeczowe i w formie wolontariatu pracowniczego.

pl_PLPolski