DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.

I Miejsce w kategorii Mistrz Obiegu Zamkniętego

Firma DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. to producent substancji chemicznych, w szczególności antyutleniaczy i antyozonantów aminowych. Firma koncentruje się na opracowywaniu własnych technologii
i rozwiązań opierając się na wiedzy i doświadczeniu własnej kadry technicznej. Produkty firmy to między innymi: DEHA, DOX-1, DOX-2, DOX-S, SEHA 34, THT 24.

Firma inwestuje w rozwiązania GOZ i technologie zamykające obieg, takie jak:

 • instalacja technologiczna odizolowana od atmosfery poprzez system oczyszczania gazów.
 • wielokrotne użytkowanie części – rozbudowany dział mechaniczny i serwisowy.
 • wewnętrzne oczyszczanie ścieków produkcyjnych – ograniczenie ilości odpadów; odzysk surowców.
 • wykorzystanie produktów ubocznych – zmniejszenie zużycia mediów.
 • wielokrotne korzystanie z opakowań zwrotnych – zmniejszenie zużycia opakowań (plastiku).
 • prace nad wdrożeniem “zielonej chemii” – produkcja z roślin, bez użycia surowców kopalnych.
 • rozmowy z lokalnym dostawcą energii cieplnej w celu stworzenia instalacji kogeneracyjnej
  i wykorzystania pozostałej dostępnej energii odpadowej w zakładzie.
 • regeneracja i ponowne użycie rozpuszczalników w procesach i wkładów węgla aktywnego z filtrów.
 • wykorzystanie wody deszczowej do podlewania terenów zielonych.

Firma realizuje ideę 3R (reduce, reuse, recycle) poprzez:

 • Reduce – oszczędność mediów (gaz, woda, prąd) – odzysk ciepła procesowego, wykorzystanie własnego gazu odpadowego, wykorzystanie chłodu z basenów przeciwpożarowego i wód opadowych, wykorzystanie wody deszczowej do podlewania.
 • Reuse – odzysk surowców i produktów z odpadów poprodukcyjnych, wewnętrzny zespół mechaniczny – regeneracja części/maszyn, wewnętrzna pralnia ubrań/ręczników, obieg zamknięty para/kondensat, regeneracja tonerów, używanie opakowań zwrotnych.
 • Recycle – odnawianie produktu.

Dodatkowo firma wykazała, że opracowała odzysk: wody procesowej, ciepła z procesów egzotermicznych, gazu popirolitycznego – wykorzystanie jako paliwo substytut gazu ziemnego, pozostałości surowców i produktów po procesach produkcyjnych, odzysk ciepła z instalacji chłodniczej dla celów socjalnych.

Firma włącza się w promowanie GOZ poprzez szkolenia młodzieży z lokalnej szkoły średniej o profilu chemicznym, organizację pikników naukowych o tematyce innowacji w dziedzinie “zielonej” chemii.

pl_PLPolski