Synthos S.A.

II Miejsce w kategorii Mistrz Obiegu Zammkniętego

Firma Synthos S.A. specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu rozwiązań dla wielu różnych gałęzi przemysłu. Działalność firmy jest skoncentrowana na głównych segmentach: kauczuki syntetyczne, materiały izolacyjne, środki ochrony roślin oraz dyspersje i lateksy.

Firma osiągnęła kolejny „kamień milowy” w rozwoju technologii do produkcji biobutadienu. Razem
z partnerami ogłosiła, że są gotowi do wdrożenia technologii produkcji biobutadienu i rozpoczęcia kolejnego etapu jakim jest projekt bazowy.

Firma inwestuje w rozwiązania GOZ i technologie zamykające obieg, takie jak:

 • wdrożenie Certyfikacji ISCC+ we wszystkich zakładach produkcyjnych Synthos.
 • produkt InVento FRE, powstaje z materiałów pochodzących w co najmniej 30 proc. z recyklingu
  i nadaje się do późniejszego odzysku.
 • stosowanie opakowań wielokrotnego użytku.
 • obiegu zamknięty wód procesowych minimalizujący pobór wód z rzek na cele produkcyjne.
 • instalacja do recyklingu odpadów EPS-odzysk.
 • klasyfikacja odpadów na produkt uboczny (odpady paleniskowe z energetyki, pozostałość z produkcji kauczuku – kierowana jako paliwo do przegrzewacza pary w węźle produkcji styrenu.

Firma realizuje ideę 3R (reduce, reuse, recycle) poprzez:

 • poszukiwanie nowych surowców i technologii, umożliwiających obniżenie ich zużycia oraz śladu węglowego.
 • dostarczanie do klientów produktów w opakowaniach zwrotnych, minimalizujące ilość wytwarzanych opakowań.
 • wprowadzenie na rynek nowych technologii izolacyjnych o niższej przewodności cieplnej.
 • produkcję kauczuków nowej generacji dla sektora motoryzacyjnego do produkcji opon o niższym oporze toczenia (mniejsze zużycie paliwa).

Firma współpracuje z European Manufacturers of Expanded Polystyrene (EUMEPS) –  głos branży styropianu (EPS) w Europie. I opracowała konkurs o charakterze naukowo-badawczym, kierowany do uniwersytetów oraz jednostek naukowo-badawczych Synthos Rubber Circularity Award.

Dodatkowo firma bierze udział w prowadzeniu lekcji chemii oraz spotkaniach z młodzieżą na terenie zakładu produkcyjnego promujące zagadnienia ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz GOZ.

 

pl_PLPolski