Chespa

III Miejsce w kategorii Promotor Net-Zero

Firma Chespa Sp. z o.o. to polska firma, która zajmuje się produkcją i dystrybucją farb graficznych, klisz fotopolimerowych, wykrojników płaskich i rotacyjnych, a także przygotowaniem graficznym i obróbką repro. Oferuje również dodatki specjalistyczne oraz formulacje chemiczne dla wielu branż. W ramach swojej działalności stawia na jakość, solidność, innowacyjność i zrównoważony rozwój.

Emisje w firmie Chespa mierzone są we wszystkich trzech zakresach. Chespa zwiększa swoją efektywność energetyczną poprzez:

  • Stały monitoring zużycia energii,
  • Oświetlenie energooszczędne i czujniki ruchu,
  • Termoizolację budynków, odzysk ciepła i inwestycje w OZE.

Projektowanie oraz wdrażanie innowacyjnych technologii umożliwiających na wczesnym etapie oceny wizualnej–kolorystycznej grafiki, pozwala ograniczyć w znacznym stopniu popyt na energię elektryczną oraz produkcję odpadów, co w efekcie przełożyło się na ograniczenie emisji CO2e w firmie Chespa o 80%. Przykładem jest realizacja procesu akceptacji druku w drukarni, bazującego na innowacyjnym systemie proofingu na podłożach docelowych jako narzędzia służącego zmniejszeniu emisji CO2e – jest to alternatywa dla standardowej technologii proofingowej opartej na białym papierze. Dzięki wdrożeniu systemu proofingu z wykorzystaniem podłoży produkcyjnych w znacznym stopniu udało się ograniczyć ilość
i wielkość strumienia odpadów produkcyjnych, konsumpcji energii elektrycznej oraz wody, co w efekcie przełożyło się na niebagatelne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska.

Firma dba również o promowanie zachowań prośrodowiskowych w swoich wewnętrznych strukturach, jak również angażuje się w inicjatywy takie jak HolyGrail 2.0 & Digital Watermarks, którego celem jest szeroko rozumiany rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez stworzenie, badanie i rozwój cyfrowej technologii sortowania i recyklingu opakowań w całym łańcuchu branży opakowaniowej.

pl_PLPolski