prof. dr hab. Joanna Kulczycka

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH – prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH oraz kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 250 publikacji. 

Uczestnik licznych komisji  i rad w UE i kraju, m.in.:

  • UNEP Resource Panel (2020-2024)
  • Grupy Operacyjnej EIP Raw Material Komisji Europejskiej od  2017 r.  
  • Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (2016-2020, 2021-2024).
  • Państwowej Rady Ochrony Środowiska (2021-2026)

 

Organizator wielu konferencji i warsztatów w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania metody oceny cyklu życia do analiz wpływu na środowisko procesów i produktów. W 2009 r. otrzymała nagrodę III stopnia za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne – Prezes Rady Ministrów. Ma też dyplom – Dyrektora Górniczego I stopnia (2006), nadanego przez Minister Gospodarki, odznakę honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej nr 1761 (2011) – Minister Środowiska raz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017), a także odznakę Honoris Gratia od Prezydenta Miasta Krakowa. Od 2013 r jest Prezesem zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowego Klastera Kluczowego) oraz dyrektorem biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji – wirtualnego instytutu wspierające współpracę nauki i biznesu. 

pl_PLPolski