Zostań liderem zrównoważonego rozwoju w swojej branży!

W BASF TWORZYMY CHEMIĘ

dla ZRÓWNOWAŻONEJ przyszłości.

W BASF TWORZYMY CHEMIĘ

dla ZRÓWNOWAŻONEJ przyszłości.

Mamy w tym swój, nie zawsze widoczny, wkład będąc na początku łańcucha wartości. Dalej jesteście Wy – nasi Klienci.

Dlatego zapraszamy serdecznie do przystąpienia do Programu, w którym pokażecie swoje dobre praktyki, projekty i rozwiązania z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Bądźcie liderami i ambasadorami na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonej przyszłości!

Do końca zgłoszeń zostało:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

ZWYCIĘZCY Programu

RAZEM DLA PLANETY

ZWYCIĘZCY Programu

RAZEM DLA PLANETY

Wszystkim uczestnikom Programu dziękujemy za udział. Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Lider zrównoważonego rozwoju MŚP

To była szansa dla małych i średnich firm, by pokazać swoje działania służące lokalnej społeczności i ochronie klimatu. Każda, nawet niewielka lub niedawno rozpoczęta aktywność ma znaczenie i jest warta zaprezentowania.

Lider zrównoważonego rozwoju MŚP

Wyróżnienie

Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy Sp. z o.o.

Wyróżnienie

N Cosmetics Edyta Wilk-Domalewska

Mistrz Obiegu Zamkniętego

Kateogira dla firm stosujących zamykanie obiegu. Zgłaszające się firmy wyznaczyły sobie cele lub posiadały rozwiązania, które wpisują się w ideę cyrkularności.

Mistrz Obiegu Zamkniętego

Innowator roku

Kategoria dla firm, które mogą pochwalić się czymś, co wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, jest innowacyjne i dotychczas niestosowane, oszczędza zasoby naturalne i jednocześnie wykorzystuje produkt/ rozwiązanie od BASF.

Innowator Roku

Promotor Net-Zero

Te firmy pracowały nad obniżaniem swoich emisji, korzystaniem z odnawialnych źródeł energii, zastępowaniem surowców kopalnych tymi bardziej zrównoważonymi.

Promotor Net-Zero

zobacz RELACJĘ Z GALI

finałowej RAZEM DLA PLANETY

zobacz RELACJĘ Z GALI

finałowej RAZEM DLA PLANETY

Gala Finałowa i oficjalne ogłoszenie zwycięzców odbyły się w listopadzie. Zobacz galerię zdjęć i relację z Gali:

Lider zrównoważonego rozwoju MŚP

To szansa dla małych i średnich firm, by pokazać swoje działania służące lokalnej społeczności i ochronie klimatu. Każda, nawet niewielka lub niedawno rozpoczęta aktywność ma znaczenie i jest warta zaprezentowania.

Lider zrównoważonego rozwoju MŚP

Mistrz Obiegu Zamkniętego

Zamykanie obiegu jest stosowane w Twojej firmie? Jeśli wyznaczyliście sobie cele lub posiadacie rozwiązania, które wpisują się w ideę cyrkularności, zgłoś swoją firmę w tej kategorii.

Mistrz Obiegu Zamkniętego

Innowator roku

Twoja firma ma produkt lub rozwiązanie, które wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju? Jest innowacyjne i dotychczas niestosowane w firmie? Oszczędza zasoby naturalne i jednocześnie wykorzystuje produkt/ rozwiązanie od BASF? Zgłoś go w tej kategorii.

Innowator roku

Promotor Net-Zero

Jeśli Twoja firma pracuje nad obniżaniem swoich emisji, korzysta z odnawialnych źródeł energii, zastępuje surowce kopalne tymi bardziej zrównoważonymi, to pochwal się Waszymi projektami w tej kategorii.

Promotor Net-Zero

Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpiło na Gali Finałowej Razem dla Planety w listopadzie 2023.

Regulamin programu znajdziesz TUTAJ.

FAQ

najczęściej ZADAWANE PYTANIA

FAQ

najczęściej ZADAWANE PYTANIA

Aby ułatwić proces zgłoszeń do Programu Razem dla Planety przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych pytań, którą publikujemy poniżej.

Jeśli na liście nie znalazłeś odpowiedzi na nurtującą Cię kwestią i nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami mailowo. Wyślij wiadomość do:

Agnieszka Łyczak-Szymczyk – agnieszka.lyczak@basf.com

Zgłoszenia do Programu przyjmujemy w okresie 10 maja – 22 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników Programu nastąpi do dnia 22 listopada 2023 r.

Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy będący Klientami Organizatora lub poniższych podmiotów powiązanych z Organizatorem:

  • “BASF COATINGS SERVICES” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  • “NUNHEMS POLAND” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  • „CHEMETALL POLSKA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

przy czym przez „Klienta” należy rozumieć podmiot, który dokonał w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakupu produktów od Organizatora lub w/w podmiotów.

Tak.

Uczestnik (firma) może przystąpić do Programu w dowolnej liczbie Kategorii, pod warunkiem, że spełnienia kryteria określonych w § 2 Regulaminu. (link)

W każdej Kategorii jeden Uczestnik (firma) może zgłosić tylko jeden Projekt.

Formularze zgłoszeniowe w każdej kategorii zostały zaprojektowane w sposób, który umożliwia użytkownikowi zapisanie postępu uzupełniania swojego zgłoszenia oraz powrót do formularza/edycję formularza w późniejszym terminie. Po oficjalnym przesłaniu zgłoszenia nie będzie możliwości jego edycji w polach formularza.

Jeżeli nie upłynął jeszcze termin do składania zgłoszeń, istnieje możliwość korekty lub uzupełnienia zgłoszenia już wysłanego. W tym celu prosimy o kontakt: agnieszka.lyczak@basf.com

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie przez Kapitułę Programu w dwóch etapach:

  • ocena formalna, przeprowadzana przez Organizatora pod kątem spełnienia przez zgłoszenie wymogów określonych w § 2 – 3 Regulaminu konkursowego.
  • w przypadku spełnienia wymogów formalnych – ocena merytoryczna Projektów.

ZAKRES 1: Bezpośredni wpływ firmy.

Są to emisje powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych. 

ZAKRES 2: Pośredni wpływ firmy przez zakupy.

Są to pośrednie energetyczne emisje  powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu (w praktyce emisje GHG powstają w miejscu wytworzenia tych mediów).

ZAKRES 3: Pośredni wpływ firmy przez dostawców.

Są to inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości, np. w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników.

Kapituła Programu dokona merytorycznej oceny wszystkich poprawnie nadesłanych zgłoszeń i wybierze po 3 laureatów w każdej kategorii.

Wszyscy uczestnicy programu zostaną zaproszeni na finałową Galę.

NAGRODY:

I miejsce

Wyjazd studyjny do centrali BASF w Ludwigshafen dla 2 przedstawicieli firmy wraz z możliwością przeprowadzenia wspólnych warsztatów poświęconych rozwojowi produktu klienta opartego o rozwiązania BASF.

II miejsce

Spotkanie z ekspertem ds. zrównoważonego rozwoju / Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

III miejsce

Warsztat 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Wszystkim uczestnikom konkursu BASF oferuje możliwość przeprowadzenia warsztatów poświęconych narzędziu do liczenia śladu węglowego (SCOTT).

KAPITUŁA PROGRAMU:

Maria Andrzejewska

UNEP GRID

Katarzyna Byczkowska

BASF Polska

Małgorzata Greszta

CSR Consulting

prof. dr hab. Joanna Kulczycka

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Agnieszka Łyczak-Szymczyk

BASF Polska

prof. dr hab. Bolesław Rok

Akademia Leona Koźmińskiego

Kamil Wyszkowski

UNGC

Tomasz Zieliński

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

pl_PLPolski